Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 158

158. Budowa III etapu chodnika ul.Mirowska


Lokalizacja

ul. Mirowskiej nr 168 A do nr 162

Skrócony opis

Zadanie dotyczy III etapu budowy chodnika wzdłuż ulicy Mirowskiej po stronie południowej i jest kontynuacją budowy chodnika wzdłuż w/w ulicy zrealizowanego w ramach wcześniejszych edycji Budżetu Obywatelskiego, które zostało podzielone do realizacji ze względów na bardzo wysokie koszty inwestycyjne III etap dotyczy budowy odcinka chodnika od posesji nr 168 A do nr 162 ul. Mirowskiej.

Opis zadania

Zadanie dotyczy III etapu budowy chodnika wzdłuż ulicy Mirowskiej po stronie południowej i jest kontynuacją I – II etapu budowy chodnika wzdłuż w/w ulicy zrealizowanego w ramach IV – 2018r. oraz VI - 2020r. edycji Budżetu Obywatelskiego, które zostało podzielone do realizacji ze względów na bardzo wysokie koszty inwestycyjne. Przedmiotowa inwestycja przebiega w terenie zwartej zabudowy mieszkaniowej, na którym piesi poruszają się poboczem jezdni ul. Mirowskiej. Brak chodnika jest bardzo uciążliwy i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i życia dla mieszkańców. Zadnie dotyczy budowy odcinka chodnika od posesji nr 168 A do nr 162 ul. Mirowskiej . Wnioskowane zadanie może być modyfikowane w celu uzyskania optymalnego rozwiązania dla znajdującej się tam infrastruktury oraz pozostałego obszaru w/w ulicy.

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Zadanie jest objęte gwarancją należytego wykonania prze 5 lat od dnia zakończenia budowy