zadanie nr 169

169. ul. Ukryta


Lokalizacja

ul. Ukryta

Skrócony opis

Ukryta
Ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego

Opis zadania

Ulica o zakończonym procesie inwestycyjnym, coroczne  doraźne remonty przynoszą krótkotrwały efekt.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Planowany termin zakończenia realizacji - lipiec 2022 r.