Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 180

180. nowa nawierzchnia drogowa wzdłuż bloku przy Alei Niepodległości 29 od strony parkingu


Lokalizacja

Aleja Niepodległości 29

Skrócony opis

kontynuacja zadania sprzed dwóch lat wymiany nawierzchni przed blokiem przy Alei Niepodległości 29 od strony klatek wejściowych do budynku, w starej są dziury, z których zalegająca woda podczas przejeżdżania samochodem ochlapuje przechodniów oraz niszczy świeżo położoną elewację budynku

Opis zadania

remont nawierzchni według pierwotnych założeń miał zostać podzielny na trzy etapy, długość całej drogi to około 210 metrów; w 2020 roku zostało wykonanych ponad siedemdziesiąt metrów za kwotę około 60 tyś złotych, ale ponieważ trudno było znaleźć wykonawcę, ceny usług remontowo budowlanych poszły do góry, stąd propozycja wyremontowania około 40 kolejnych metrów, tak żeby kwota nie przekroczyła 50 tyś złotych, żeby reszta kwoty z puli dla dzielnicy mogła pójść na inne zadania; projekt już jest gotowy dla całego odcinka; następny etap jest kluczowy z uwagi na zakończenie poprzedniego na środku skrzyżowania z ulicą Prostą, w pobliżu pojemników na odpady komunalne, gdzie zatrzymuje się śmieciarka; ważne jest również zamontowanie krawężnika najazdowego w granicy miedzy ulicą a częścią parkingową, tak żeby odciąć zakres prac i ułatwić kolejne prace kiedyś tam w przyszłości.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00

Zarządca terenu tj. ZGM-TBS w Częstochowie Sp. z o.o. zaopiniował pozytywnie przedmiotowe przedsięwzięcie i wyraża zgodę na realizacje zadania na zarządzanym terenie- działka 176/2 (własność gminy i Skarbu Państwa) oraz fragment działki nr 93/9 (własność gminy) w obrębie 304.
BGLK opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek