Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 186

186. Modernizacja ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej na odcinku: przejazd przy MAKRO - wjazd na wiadukt nad ul.Bór


Lokalizacja

ul.Jagiellońska - na odcinku: przejazd dla rowerzystów przy Makro do wjazdu na wiadukt nad ul.Bór

Skrócony opis

Projekt dotyczy modernizacji (z kostki brukowej na standard asfaltowy) ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej na odcinku: przejazd przy MAKRO - wjazd na wiadukt nad ul.Bór. Byłby tok kolejny krok w "spajaniu" infrastruktury rowerowej w komfortowym i przyjaznym rowerzystom "standardzie asfaltowym" na popularnym "wschodnim" odcinku pętli (Jagiellońska,Monte Cassino itp) wokół miasta.

Opis zadania

Projekt dotyczy modernizacji (z kostki brukowej na standard "asfaltowy") ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej na odcinku: przejazd przy MAKRO - wjazd na wiadukt nad ul.Bór. Byłby tok kolejny krok w tworzeniu spójnej i całościowej infrastruktury rowerowej w komfortowym i przyjaznym rowerzystom "standardzie asfaltowym". Ścieżka mogłaby zostać również trochę poszerzona, na odcinku pomiędzy dwoma przejazdami/przejściami dla pieszych gdyż jest tam trochę zarośniętego trawą "pobocza". Zaś odcinek na wiadukcie nad ul.Bór z asfaltem (tak jak po tej samej stronie ale z drugiego końca wiaduktu) poprawiłby bezpieczeństwo gdyż chciał nie chciał rowerzyści zjeżdżając z wiaduktu jeżdżą dość "dynamicznie". Modernizacja tego odcinka niejako dopełniłaby całości ścieżek rowerowych w standardzie asfaltowym na "wschodniej pętli" wokół miasta, gdyż rowerzyści od przejazdu dla rowerzystów Jagiellońska/ul.Źródlana dalej przejazd przy ul.Równoległej potem modernizowany kawałek którego dotyczy tenże projekt, następnie wiadukt nad ul.Bór, Jagiellońska, Aleja Bohaterów Monte Cassino i czy to na lewo w ul.Pułaskiego czy prosto ul.Korczaka lub Monte Cassino do ul.Sobieskiego - wszędzie tam rowerzyści mieliby do dyspozycji komfortowy asfalt (no może poza jednym "WYJĄTKIEM" czyli dość archiwalną/sfatygowaną nawierzchnią na wiadukcie w Alei Bohaterów Monte Cassino ale tej ponoć,zgodnie z weryfikacją z zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, nie można odnowić/gruntownie zmodernizować gdyż kapa chodnikowa jest w bardzo złym stanie cytuję "Ze względu na bardzo zły stan konstrukcji kapy chodnikowej na obiekcie brak możliwości wymiany samej nawierzchni chodnika. Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej, przebudowy kapy z uzyskaniem wszelkich zgód i pozwoleń. Z uwagi na brak możliwości wykonania zadania w 1 rok budżetowy opinia negatywna" czyli na ten odcinek w bezpiecznej tzn.równej komfortowej wersji rowerzyści jeszcze sobie zapewne poczekają). Krok po kroku, modernizacja kawałka po kawałku,odcinka po odcinku aż w końcu wokół miasta powstanie (po "wschodniej" stronie Jagiellońska, Bohaterów Monte Cassino, Pułaskiego itp zaś po "zachodniej" np.nowo powstający ciąg pieszo rowerowy wzdłuż Armii Krajowej a dalej nowa infrastruktura przy zapowiadanej,mitycznej przebudowie DK1 aż do Estakady/Jagillońskiej i pętla się "zamyka") powstanie całościowo spójna "pętla" infrastruktury rowerowej w przyjaznym standardzie asfaltowym dzięki której rowerzyści będą mogli komfortowo, bezpiecznie,w miarę szybko (i ekologicznie), dojechać w wybrane rejony/dzielnice Częstochowy względnie omijając ścisłe "centrum" w którym z infrastrukturą rowerową jest "tak sobie". W mojej opinii taka duża "pętla" wokół "centrum" Częstochowy powinna być jednym z priorytetów pomysłu na rozwój polityki rowerowej w naszym mieście, oczywiście pętla w 100% spójna, całościowo w standardzie asfaltowym, bez żadnych wyrw/odcinków z "archiwalną" nawierzchnią czy wysokimi krawężnikami itp itd.

Opiniujemy pozytywnie.