Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 199

199. Wymiana nawierzchni Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13 w Częstochowie


Lokalizacja

Wręczycka 111/115

Skrócony opis

Zadanie polega na wymianie istniejącej nawierzchni wykonanej z kruszywa łamanego na nawierzchnię syntetyczną bezspoinową, która zapewni bezpieczeństwo użytkownikom placu zabaw, jak również przyczyni się do prawidłowego utrzymania obiektów współistniejących takich jak bieżnia lekkoatletyczna i boisko wielofunkcyjne.

Opis zadania

Zadanie polega na wymianie istniejącej nawierzchni wykonanej z kruszywa łamanego na nawierzchnię syntetyczną bezspoinową, która zapewni bezpieczeństwo użytkownikom placu zbaw, jak również będzie zapobiegało niszczeniu innych obiektów znajdujących się na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 w Częstochowie. W ramach zadania zostaną wykonane prace przygotowawcze, polegające m.in. na usunięciu istniejącej nawierzchni i przygotowaniu terenu do ułożenia nowego, bezpiecznego podłoża wymiarów 17m x 22m oraz wykonaniu tablicy informacyjnej. Obecna nawierzchnia tj. żwir jest materiałem, który z łatwością można przenieść m.in. na obuwiu, co powoduje, że znajduje się on nie tylko w miejscu, gdzie znajduje się plac zabaw a również na bieżni, boisku, trawie co przyczynia się do stopniowego niszczenia infrastruktury współistniejącej. Ponadto nawierzchnia żwirowa nie gwarantuje bezpieczeństwa, w przypadku upadku nie wykazuje właściwości amortyzacyjnych, co może doprowadzać do nadszarpnięcia zdrowia jego użytkowników.  Nawierzchnia, która mogłaby zastąpić istniejącą pozwoli na uzyskanie stabilnej podstawy, o właściwościach antypoślizgowych, odpornych na mróz, wodoszczelnych. W czasach pandemii zapewne nawierzchnia syntetyczna bezspoinowa posiada atesty higieniczne. Przede wszystkim nawierzchnia bezpieczna w razie upadku amortyzuje i zmniejsza ryzyko wystąpienia kontuzji, jednocześnie zapewniając komfortowe warunki zabawy nie tylko uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 w Częstochowie ale mieszkańców dzielnicy Lisiniec, którzy w wolnym czasie mogą skorzystać z infrastruktury wybudowanej na terenie ww. placówki. Zgodnie z powyższym po wymianie nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bezpieczną syntetyczną bezspoinową plac zabaw w większej mierze będzie dostępny również dla osób z jakąkolwiek niepełnosprawnością ruchową. Obecnie żwir stanowi  barierę nie do pokonania m.in. dla osób mających dysfunkcję narządu ruchu a nawierzchnia bezspoinowa ułatwi  przemieszczanie się pomiędzy urządzeniami, a co za tym idzie pozwoli na integrację dzieci, osób korzystających z placu zabaw likwidując występujące obecnie bariery. Zadanie przyczyni się do racjonalnego usprawnienia i dostępu wszystkim zainteresowanym bez względu na stan zdrowia. Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji zostanie wykonana tablica informacyjna, na której zostanie zamieszczony regulamin korzystania z placu zabaw oraz informacje o sposobie finansowania zadania, mając na celu poinformowanie jak największej liczby użytkowników o pozyskanym dofinansowaniu. Tym samym celem projektu jest: poprawa bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw poprzez wymianę pozbawionej obecnie właściwości amortyzacyjnych nawierzchni na nawierzchnię bezpieczną zapewniająca komfort ich użytkownikom, przełamanie barier i ułatwienie dostępu dla osób z niepełnosprawnością m.in. ruchową poprzez zapewnienie dostępu do urządzeń znajdujących się na placu zabaw oraz swobodnego poruszania się pomiędzy urządzeniami, integrację społeczności lokalnej, zaprzestanie niszczenia infrastruktury współistniejącej poprzez wyeliminowanie roznoszenia żwiru po obiektach znajdujących się na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 , co przyczyni się do zmniejszenia kosztów jej utrzymania i naprawy. Reasumując wymiana nawierzchni placu zabaw jest zadaniem, które jest spełnieniem oczekiwań społeczności lokalnej i jego realizacja jest niezbędnym działaniem, które zlikwiduje istniejące bariery oraz zintegruje mieszkańców dzielnicy Lisiniec jak i mieszkańców całego miasta

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Przygotowanie terenu5 000 zł
2Wykonanie nawierzchni syntetycznej bezspoinowej 17m x 22m x 500 zł za m2187 000 zł
3Tablica informacyjna 1 szt2 000 zł
Łącznie: 194 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.