Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 226

226. Bezpieczniej rowerem na ul. św. Barbary


Lokalizacja

ul. św. Barbary - miejsca zaznaczone na mapie

Skrócony opis

Zadanie polega na zabezpieczeniu zakończeń pasów rowerowych na ul. św. Barbary oraz przy skrzyżowaniu z ul. św. Kingi przed nielegalną jazdą pojazdów po pasie rowerowym.

Opis zadania

Zadanie polega na zabezpieczeniu zakończeń pasów rowerowych na ul. św. Barbary oraz przy skrzyżowaniu z ul. św. Kingi przed nielegalną jazdą pojazdów po pasie rowerowym podczas gdy samochody skręcające w lewo w ul. Zaciszańską, oczekują na możliwość przejazdu (powoduje to sytuacje niebezpieczne).

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opiniujemy pozytywnie.
Pas ruchu dla rowerów powinien spełniać wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.