Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 229

229. Drogowskaz wskazujący miasta partnerskie


Lokalizacja

Centrum przesiadkowe na ul. Piłsudskiego oraz zbieg ul. Klasztornej z ul. 7 kamienic

Skrócony opis

W tym zadaniu proponuje postawienie znaku na którym będą wypisanie miasta partnerskie wraz z odległością jaka je dzieli od Częstochowy

Opis zadania

Proponuje żeby stanął na zbiegu ul. Piłsudskiego z I Aleją NMP. Chyba, że jednak aktualna jest budowa pomnika Jerzego Kuleja w tym miejscu, w takim razie proponuje przesunąć go na centrum przesiadkowe przy ul. Piłsudskiego. Drugi taki słupek mógłby stanąć w okolicach Jasnej Góry od strony ul. 7 kamienic

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak

Wniosek został zweryfikowany pozytywnie.
w przypadku lokalizacji na terenie zabytkowego układu urbanistycznego miasta WYMAGANA zgoda Konserwatora Zabytków. Projekt uwzględniający formę, lokalizację nośnika należy przedstawić Zespołowi ds Estetyki Miasta.
Komentarz Konserwatora Zabytków: "uzasadnione jest rozważenie takiej informacji w rejonie centrum przesiadkowego i dworca PKP przy ul. Piłsudskiego".