Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 230

230. Zakup nowości wydawniczych i audiobooków oraz doposażenia dla Filii nr 1 Biblioteki Publicznej


Lokalizacja

Al. Niepodległości 11

Skrócony opis

Celem zadania jest zakup nowości wydawniczych i poszerzenie oferty audiobooków oraz doposażenie placówki w elementy niezbędne do stworzenia letniej czytelni.

Opis zadania

Filia nr 1 Biblioteki Publicznej jest placówką ogólnodostępną, świadczącą nieodpłatnie usługi mieszkańcom miasta, a przede wszystkim dzielnicy Ostatni Grosz. W poprzednich edycjach BO w placówce udało się przeprowadzić remont oraz zakupić nowe meble: regały, stoły, krzesła, fotele, kanapę, dzięki czemu placówka nabrała estetycznego i przyjaznego charakteru. Biblioteka jest również przygotowana do organizowania różnego rodzaju wystaw. Do tej pory w placówce odbywały się także spotkania o charakterze literackim, plastycznym i rękodzielniczym oraz spotkania z autorami i ilustratorami.
Dzięki poprzedniej edycji BO oferta biblioteki została poszerzona o audiobooki, co zostało pozytywnie przyjęte przez czytelników, między innymi dlatego, że dużą ich grupę stanowią seniorzy.
Czas pandemii uświadomił nam czytelnikom, jak ważna jest rola biblioteki i stała możliwość wypożyczania książek, dlatego w tej edycji Budżetu Obywatelskiego celem jest dalsze poszerzanie księgozbioru w nowości wydawnicze dla dzieci i dorosłych, a także kontynuowanie zakupu audiobooków. Moją propozycją jest również stworzenie letniej czytelni na tarasie biblioteki, poprzez zakup odpowiedniego umeblowania (m.in.: stolika, foteli, leżaków, parasoli).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup nowości wydawniczych20 000 zł
2Zakup audiobooków3 000 zł
3Doposażenie Filii nr 1 ( letnia czytelnia)2 000 zł
Łącznie: 25 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.