Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 235

235. Remont odcinka chodnika ul. Ludowa


Lokalizacja

Ulica Ludowa 175 - okolice skrzyżowania ulicy Ludowej z ul. Narcyzową.

Skrócony opis

Chodnik jest zapadnięty na długości kilku metrów do rowu i ma szerokość w tym miejscu ok. 50 cm. Remont chodnika na ul. Ludowej w okolicy nr 175 umożliwi pieszym bezpieczne poruszanie się wzdłuż ulicy.

Opis zadania

Fragment chodnika na wysokości ul. Ludowej nr 175 na długości kilku metrów jest zapadnięty do rowu i jego szerokość wynosi ok. 50 cm. Stanowi to zagrożenia wpadnięcia do rowu przez osoby piesze. Utrudnione jest w tym miejscu przejście przez osoby np. z wózkiem dziecięcym, na rowerze lub poruszające się na wózku inwalidzkim. Remont chodnika poprawi bezpieczeństwo i możliwość poruszania się na tym odcinku przez osoby piesze.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Nie występują koszty utrzymania,ponieważ zadanie jest objęte przez 5 lat gwarancją należytego wykonania

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.