Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 241

241. namalowanie nowych pasów na parkingu rozdzielających miejsca do parkowania


Lokalizacja

Aleja Niepodległości 29

Skrócony opis

wnioskuję o wymalowanie miejsc parkingowych na parkingu przed blokiem, stare są juz zatarte, niektóre miejsca zostały zwężone przez wymalowanie parkingu dla osób niepełnosprawnych

Opis zadania

biała farba i trochę czynnika ludzkiego i pasy będą jak nowe; zadanie dotyczy całej długości parkingu wzdłuż bloku przy Alei Niepodległości 29 od strony klatek wejściowych do budynku

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00

Zarządca terenu tj. ZGM-TBS w Częstochowie Sp. z o.o. zaopiniował pozytywnie przedmiotowe przedsięwzięcie i wyraża zgodę na realizacje zadania na zarządzanym terenie- działka 176/2 (własność gminy i Skarbu Państwa) oraz fragment działki nr 93/9 (własność gminy) w obrębie 304.
BGLK opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek