Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 253

253. Ciepła kurtka dla bliźniego


Lokalizacja

Dowolna lokalizacja w mieście.

Skrócony opis

Proponuję aby w okresie od jesieni do końca zimy pojawiały się w Częstochowie zadaszone wieszaki na kurtki dla najuboższych. Wielu z nas ma w swoich szafach itp. dobrej jakości,  niezniszczone kurtki zimowe, czy też ciepłe spodnie. Możemy podzielić się tymi ubraniami z najbardziej potrzebującymi, a taka forma przekazu da poczucie godności i szacunku dla tych osób, nas czyniąc cichymi bohaterami.

Opis zadania

Pomoc potrzebującym czy to ludziom czy zwierzętom jest obowiązkiem każdego człowieka mogącego nieść taką pomoc. Można uratować czyjeś zdrowie i życie nie tylko dając jedzenie czy schronienie, ale poprzez zaopatrzenie w ciepłe ubrania w okresie jesienno-zimowym. Ta inicjatywa będzie kosztowała tylko i wyłącznie stojaki na ubrania i mobilne zadaszenie, chroniące ubrania przez zamoczeniem. Tak naprawdę każda mieszkanka i mieszkaniec Częstochowy może stać się bohaterem niosąc pomoc potrzebującym, tak zwyczajnie oddając swoją nieużywaną już kurtkę zimową czy ciepłe spodnie. Zamiast zalegać w szafie czy być wyrzuconym do kosza na śmieci możemy przyczynić się do uratowania zdrowia tych, którzy nie są w stanie sami sobie pomóc.
Podaję szacunkowy koszt dla 1 kompletu. Może to być wielokrotność tej kwoty, zależnie od tego czy robimy to tylko dla jednego punktu czy np. wyznaczymy ich 5 (centrum, północ, południe, wschód i zachód). Najkorzystniej 3 sztuki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zadaszony stojak 3 szt. 30 000 zł
2Wieszak szt.450 zł
Łącznie: 30 450 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2000

Zadanie ogólnomiejskie (brak oznaczenia konkretnej lokalizacji na terenie miasta). Wieszaki powinny zostać zainstalowane na terenie nieruchomości należących do Gminy. Podczas weryfikacji zgłoszonego zadania wzięto pod uwagę, do kalkulacji, gotowe rozwiązania w postaci zadaszonych wieszaków na rowery, w przypadku których koszt jednego z takich wieszaków nie przekracza 7 000,00 zł. Istnieje techniczna możliwość zmiany wieszaków rowerowych na wieszaki do ubrań. Przy obliczaniu kosztów utrzymania w 5 kolejnych latach wzięto pod uwagę konieczność poniesienia kosztów na utrzymanie wieszaków w czystości oraz konieczność wykonania ewentualnych prac naprawczych (malowanie, wymiana zniszczonych wieszaków). Kwota realizacji zadania nie przekracza 50% puli środków przeznaczonych na zadania ogólnomiejskie. Koszt utrzymania przez kolejne 5 lat nie przekracza łącznie 30% wartości zgłoszonego projektu.