Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 256

256. Chodnik na Ludowej


Lokalizacja

od ul. Ludowej 253 do granicy miasta

Skrócony opis

Zakres robót będzie polegał na utwardzeniu pobocza na odcinku od ul. Ludowej 253 do granicy miasta (Wola Kiedrzyńska) po stronie nieparzystej.

Opis zadania

Obecnie mieszkańcy poruszają się po poboczu jezdni lub bezpośrednio po jezdni. Zadanie polega na utwardzeniu pobocza.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Na odcinku od nr 220 - do 250 brak kanalizacji deszczowej. Brak odwodnienia wyklucza możliwość budowy chodnika z kostki betonowej
W związku z powyższym wnioskodawca poprzez kartę zmian ograniczył zakres wniosku.
Roboty obejmą utwardzenie pobocza na odcinku od ulicy Ludowej 253 do granicy miasta (Wola Kiedrzyńska) po stronie nieparzystej.

Dokumenty

karta256www.jpg