Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 257

257. Naprawmy i udrożnijmy ul. Krzemienną


Lokalizacja

Odcinek ul. Krzemiennej  łączący ul. Skwerową z ul. Krzemienną biegnącą od ul. Rocha.

Skrócony opis

Odcinek ul Krzemiennej od ul. Skwerowej jest zniszczony, wyboisty, uniemożliwiający bezpieczny ruch pojazdów. Modernizacja tego odcinka przywróci ten odcinek do pełnego i bezpiecznego użytkowania.

Opis zadania

Odcinek ul Krzemiennej od ul. Skwerowej jest zniszczony, wyboisty, uniemożliwiający bezpieczny ruch pojazdów. Modernizacja tego odcinka powinna polegać na wykorytowaniu, utwardzeniu i położeniu dywanika z frezu asfaltowego. Naturalny spadek na tej drodze umożliwia odpływ wody opadowej w kierunku ul. Krzemiennej ( chodzi o odcinek od ul. Św. Rocha) który posiada odwodnienie.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach