Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 267

267. Poprawa komfortu przejazdu i ulga dla środowiska na odcinku ul. Wyszyńskiego od. ul. Św. Jadwigi do ul. Podhalańskiej


Lokalizacja

Ul. Wyszyńskiego od nr 202 do nr 82

Skrócony opis

Wymiana nawierzchni bitumicznej wraz z wymiana krawężników w ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Św. Jadwigi do ul. Podhalańskiej.

Opis zadania

Ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Podhalańskiej do ul. Św. Jadwigi  jest ważną ulicą wyprowadzającą ruch z dzielnicy Lisiniec do drogi krajowej nr 43 oraz do centrum miasta (i w kierunku odwrotnym). Nawierzchnia jezdni o długości ok. 1 km i szerokości 6,0 m jest w bardzo złym stanie, można powiedzieć, że jest tam łata na łacie, z licznymi pajęczynowymi spękaniami.  Dodatkowo położone tam progi spowalniające, co w ocenie wnioskujących mieszkańców ma może swoje uzasadnienie, ale ogólny stan nawierzchni wraz z progami powoduje znaczące utrudnienie dla mieszkańców miasta chcących tą drogą zbliżyć się do celu swojej podróży.
Zadanie polegać powinno na wykonaniu nowej warstwy bitumicznej ścieralnej z wymianą krawężników, podobnie jak zostało to zrobione kilka lat temu na innym odcinku tej ulicy: od ul. Św. Jadwigi do ul. Klasztornej.
Położenie nowej warstwy bitumicznej na omawianym odcinku ulicy Wyszyńskiego jest niezbędne w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa jazdy podróżujących i pozwoli jeszcze na to przez wiele lat, do czasu, gdy dojrzeje sprawa kompleksowego odwodnienia zlewni z rejonu tej ulicy.
Ul. Wyszyńskiego jest ważną ulicą w układzie ulic międzydzielnicowych  i korzysta z niej wielu mieszkańców  naszego miasta kierując się w kierunku dzielnic takich jak Lisiniec, Grabówka czy  Gnaszyn-Kawodrza i z powrotem. Śmiało można powiedzieć, że o jej generalny remont mieszkańcy starają się bezskutecznie już przeszło dekadę. W tym czasie kierowcy niszczą swoje pojazdy, mieszkańcy muszą znosić większy hałas podczas ich przejazdu, a środowisko (które obejmuje nie tylko florę i faunę ale także ludzi) narażone jest na dodatkowe zanieczyszczenie spalinami podczas zwalniania i przyśpieszania z uwagi na wyboje i spowalniacze ruchu. Odpowiedzi na interpelacje radnych i ich wnioski w tej sprawie nie gwarantują remontu ulicy w jakimś określonym terminie. Lata mijają, a remont jest ciągle w sferze mglistych obietnic.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Przygotowanie i realizacja zadania900 000 zł

Remont obejmuje wymianę krawężnika, wymianę warstw asfaltobetonowych nawierzchni jezdni.