Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 269

269. BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ RUCHOWYCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU - MP 21


Lokalizacja

ul.Przemysłowa 6; 42- 202 Częstochowa

Skrócony opis

Zgłaszam projekt zastosowania na placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 21 bezpiecznej nawierzchni, która zminimalizuje ryzyko urazów , kontuzji wywołanych upadkami i uatrakcyjni pobyt na świeżym powietrzu a także przyczyni się do bezpiecznego korzystania z placu zabaw oraz wzrostu aktywności  ruchowej dzieci.

Opis zadania

W 2019 roku przy przedszkolu powstał plac zabaw z nawierzchnią piaskową. Na tak dużym placu powierzchnia piaskowa jest problematyczna  ze względów higienicznych. Ponadto piasek łatwo się rozsypuje, roznosi , a po deszczu tworzy się błoto. Wykorzystanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw ułatwi pielęgnację tego terenu i zapobiegnie częstym wydatkom związanym z wymianą piasku. Ułatwi korzystanie i poniesie bezpieczeństwo dzieci. Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.