Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 273

273. Doposażenie sal w Miejskim Przedszkolu nr 20


Lokalizacja

ul. Wierzbowa 20

Skrócony opis

Doposażenie sal w Miejskim Przedszkolu nr 20 poprzez zakup urządzeń  multimedialnych ma na celu podnieść jakość zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych,

Opis zadania

Doposażenie sal w Miejskim Przedszkolu nr 20 poprzez zakup urządzeń  multimedialnych ma na celu podnieść jakość zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych, co będzie skutkowało szeroko rozumianym rozwojem intelektualnym oraz interpersonalnym wychowanków. Zakup sprzętu multimedialnego pozwoli dzieciom na wyrównanie szans deficytowych spowodowanych ograniczeniem zajęć w czasie pandemii.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zakup urządzeń multimedialnych30 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.