Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 275

275. Bezpieczna szkoła, montaż systemu kontroli dostępu do szkoły wraz z wymianą i dostosowaniem wejść


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry
42-208 Częstochowa
ul. Marii Dąbrowskiej 5/9

Skrócony opis

Bezpieczna szkoła, montaż systemu kontroli dostępu do szkoły wraz z wymianą i dostosowaniem wejść obejmuje zakup i montaż elektronicznego systemu kontroli dostępu do budynku i pomieszczeń typu: świetlica, szatnie, stołówka, pokój nauczycielski. Zadanie obejmuje również dostosowanie istniejących i wymianę drzwi do pomieszczeń objętych systemem kontroli dostępu.

Opis zadania

Bezpieczna szkoła, montaż systemu kontroli dostępu do szkoły wraz z wymianą i dostosowaniem wejść obejmuje zakup i montaż elektronicznego systemu kontroli dostępu do budynku i pomieszczeń typu: świetlica, szatnie, stołówka, pokój nauczycielski. Zadanie obejmuje również dostosowanie istniejących lub wymianę drzwi do pomieszczeń objętych systemem kontroli dostępu.
Realizacja zadania wynika z potrzeby zapewnienia uczniom i pracownikom bezpiecznych warunków nauki, opieki i pracy. Zastosowanie kontroli dostępu uniemożliwi wstęp do placówki osobom nieupoważnionym. Pozwoli natomiast kontrolować wejście i wyjście osób uprawnionych.
Realizacja zadania jest zgodna z oczekiwaniami większości rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup i montaż systemu kontroli dostępu 12 000 zł
2Dostosowanie i wymiana drzwi objętych systemem kontroli17 000 zł
Łącznie: 29 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.