zadanie nr 279

279. Montaż tablicy SIP (pokazującej realne godziny odjazdu autobusów) na przystanku przy ulicy Orlik-Ruckemanna w kierunku Centrum


Lokalizacja

przystanek Orlik-Ruckemannai 01, ul. Orlik-Ruckemanna, 42-202 Częstochowa

Skrócony opis

Zgłoszone zadanie obejmuje montaż tablicy SIP na przystanku znajdującym się przy ulicy Orlik-Ruckemanna w Częstochowie w kierunku Centrum. Dzięki tej inwestycji Mieszkańcy zyskają możliwość realnego zaplanowania podróży oraz ewentualnych przesiadek, będą wiedzieli, za ile minut na przystanek podjedzie autobus.

Opis zadania

Zadanie obejmuje montaż jednej sztuki tablicy SIP na przystanku Orlik-Ruckemanna 01 (kierunek Centrum). Zainstalowanie tego typu urządzenia ułatwi Mieszkańcom planowanie podróży, będą znali realny czas przyjazdu autobusu na przystanek. Będzie to użyteczne szczególnie w godzinach szczytu, kiedy to pojazdy komunikacji miejskiej są często opóźnione.Realizacja tego zadania ułatwi podróże osobom z niepełnosprawnością wzroku oraz osobom starszym. Odczytanie godziny przyjazdu autobusu z elektronicznej tablicy jest łatwiejsze niż z papierowego rozkładu jazdy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Montaż tablicy Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej80 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Utrzymanie w kolejnych latach 4.500 zł. rocznie - koszt energii elektrycznej

Postęp realizacji

Planowany termin zakończenia realizacji - II kwartał 2022 r.

Podany koszt zakupu i montażu 1 tablicy jest uśredniony.
Koszt jednostkowy w zależności od miejsca montażu i warunków technicznych może być znacząco większy.
Koszt jest również zależny od ilości montowanych urządzeń.