Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 279

279. Montaż tablicy SIP (pokazującej realne godziny odjazdu autobusów) na przystanku przy ulicy Faradaya w kierunku Centrum


Lokalizacja

przystanek Faradaya 01, ul. Faradaya, 42-202 Częstochowa

Skrócony opis

Zgłoszone zadanie obejmuje montaż tablicy SIP na przystanku znajdującym się przy ulicy Faradaya w Częstochowie w kierunku Centrum. Dzięki tej inwestycji Mieszkańcy zyskają możliwość realnego zaplanowania podróży oraz ewentualnych przesiadek, będą wiedzieli, za ile minut na przystanek podjedzie autobus.

Opis zadania

Zadanie obejmuje montaż jednej sztuki tablicy SIP na przystanku Faradaya 01 (kierunek Centrum). Zainstalowanie tego typu urządzenia ułatwi Mieszkańcom planowanie podróży, będą znali realny czas przyjazdu autobusu na przystanek. Będzie to użyteczne szczególnie w godzinach szczytu, kiedy to pojazdy komunikacji miejskiej są często opóźnione.Realizacja tego zadania ułatwi podróże osobom z niepełnosprawnością wzroku oraz osobom starszym. Odczytanie godziny przyjazdu autobusu z elektronicznej tablicy jest łatwiejsze niż z papierowego rozkładu jazdy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Montaż tablicy Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej80 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Utrzymanie w kolejnych latach 4.500 zł. rocznie - koszt energii elektrycznej

Postęp realizacji

Zadanie nie zostało realizowane z powodu braków środków finansowych, brakująca kwota wynosiła: 23 320,00 zł brutto

Podany koszt zakupu i montażu 1 tablicy jest uśredniony.
Koszt jednostkowy w zależności od miejsca montażu i warunków technicznych może być znacząco większy.
Koszt jest również zależny od ilości montowanych urządzeń.