Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 291

291. Remont bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki


Lokalizacja

Okólna 31/39, 42-218 Częstochowa

Skrócony opis

Remont bieżni o długości 188 m wokół boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie. Aktualny stan bieżni nie przystaje do obecnych standardów użytkowania pod względem jakości oraz bezpieczeństwa dla uczniów szkoły oraz okolicznych mieszkańców.

Opis zadania

Remont bieżni wokół boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie jest zadaniem priorytetowym w działaniu edukacyjnym, zdrowotnym i wychowawczym. Podczas remontu boiska w roku 2016 nie została uwzględniona bieżnia lekkoatletyczna. Obecnie powierzchnia bieżni jest porośnięta trawą, a nawierzchnia żwirowa uniemożliwia prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz nie pozwala, ze względów bezpieczeństwa, na aktywne spędzanie czasu uczniom Szkoły Podstawowej nr 41 oraz okolicznym mieszkańcom. Uczniowie szkoły codziennie korzystają z obiektu boiska szkolnego i stworzenie dla nich bezpiecznych i lepszych warunków czynnego uprawiania sportu w tym korzystania z bieżni, wpłynęłoby na pozytywne wyniki w różnych dziedzinach sportu, zwłaszcza w lekkoatletyce. Dla mieszkańców oraz uczniów, którzy chętnie i aktywnie spędzają czas wolny na obiektach sportowych zwłaszcza w obecnym czasie pandemii, remont bieżni pozwoli na 100 % wykorzystanie obiektu boiska szkolnego w rozwoju swoich pasji sportowych. W czasie pandemii uprawianie sportu np: lekkoatletyki, nordic walking jest bardzo ważne dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Boisko sportowe oraz bieżnia to nieodzowny element infrastruktury szkoły pozwalający na rozwój postawy sportowej uczniów, mieszkańców w tym osób ze szczególnymi potrzebami, dając okazje i możliwości do  czynnego spędzenia wolnego czasu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wykonanie bieżni lekkoatletycznej 188 m150 000 zł
2Wykonanie podłoża pod bieżnię15 000 zł
Łącznie: 165 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.