Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 294

294. Zakup książek i doposażenia dla Filii nr 5 przy ul. Krasińskiego 4


Lokalizacja

Krasińskiego 4

Skrócony opis

Projekt ma na celu zapewnienie mieszkańcom bezpłatnego dostępu do większej ilości nowości wydawniczych z uwzględnieniem wydawnictw dla osób ze szczególnymi potrzebami (np. duże litery) oraz zakup doposażenia, które usprawni m.in. wypożyczanie elektroniczne.

Opis zadania

Filia numer 5 jest usytuowana w strategicznym punkcie dzielnicy Trzech Wieszczów i stanowi jej centrum kulturalne.
Konieczny jest więc zakup książek - nowości wydawniczych, które są jedną z podstawowych potrzeb mieszkańców dzielnicy korzystających z biblioteki.
  Dzięki poprzednim edycjom budżetu obywatelskiego udało się  wykonać podstawowy remont wnętrza placówki, nadal jednak trzeba wzbogacić  Filię o drobne elementy wyposażenia. Brakuje m.in. przedłużaczy z filtrem przepięciowym, czytnika, które usprawnią wypożyczanie elektroniczne, do którego Filia jest już przygotowana oraz doświetlenia stanowiska pracy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup nowości wydawniczych.19 000 zł
2Doposażenie biblioteki.1 000 zł
Łącznie: 20 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.