Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 297

297. Zazieleniony Deptak/Aleja - "Droga mleczna"


Lokalizacja

Ciąg pieszo komunikacyjny od ulicy Księżycowej przy bloku o adresie Księżycowa 8 do ulicy Worcella przy bloku o adresie Worcella 7.

Skrócony opis

Poszerzenie i wymiana nawierzchni chodnika wraz ze schodami w ciągu pieszym od bloku przy ulicy Księżycowej 8 do bloku przy ulicy Worcella 7. Przekształcenie/adaptacja chodnika w zazielenioną Aleję (nawiązującą nazwą do okolicznych ulic tj. "Droga mleczna") poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów, zainstalowaniu elementów małej architektury tj. ławki, kosze, stojaki na rowery.

Opis zadania

Głównym celem niniejszego zadania jest remont nawierzchni chodnikowej poprzez wymianę płyt chodnikowych po północno-wschodniej stronie SP 1. Pieszy ciąg komunikacyjny o którym mowa ciągnie się od ulicy Księżycowej 8 do ulicy Worcella 7 równolegle do ulicy Kosmicznej. Przy okazji wymiany nawierzchni wniosek zakłada adaptację chodnika ciągnącego się od ulicy Księżycowej do ulicy Worcella w pieszą aleję nazwaną roboczo "Droga mleczna" (tabliczka z nazwą alejki nawiązującą do otaczających ulic zostanie zainstalowana w widocznym miejscu na początku i końcu nowego „deptaku”). Działania: poszerzenie chodnika w kierunku terenu szkoły o około 0,5 - 1 metra, wymiana nawierzchni chodnika oraz schodów, nasadzenia wzdłuż alei nowych drzew i krzewów (8 sztuk drzew z gatunku Głóg pośredni - Paul’s Scarlet’ oraz 12 sztuk dużych sadzonek z gatunku np. Dereń Kousa bądź Tawuła Nippońska „Snowmound”), zainstalowanie elementów małej architektury typu ławki (4 sztuki), kosze na śmieci (4 sztuki) i stojaki rowerowe (2 sztuki ). Potrzeba realizacji tego zadania jest pilna, ze względu na bardzo zły stan nawierzchni chodnikowej niewymieniany od kilkudziesięciu lat. W/w pieszy ciąg komunikacyjny jest miejscem często uczęszczanym ze względu na bliskość szkół i przedszkola (SP 1, Przedszkole im. Krecika, Zespół Szkół Gastronomicznych oraz Liceum Samorządowe) oraz gęste zaludnienie w tej części osiedla. Stan nawierzchni w szczególności zagraża licznie zamieszkujących tą część miasta/dzielnicy seniorom, którzy często borykają się z problemami z przemieszczaniem, a zły stan techniczny chodnika wzmaga ich problemy i obawy przed upadkiem. Dlatego w trosce o komfort i bezpieczeństwo użytkowników należy tą nawierzchnie szybko wymienić. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na potrzebę realizacji tego zadania jest stworzenie dla mieszkańców tej części miasta zadbanej, zielonej i czystej przestrzeni co przy okazji remontu może mieć tym większe uzasadnienie. Z przestrzeni korzystać będą mieszkańcy w każdym przedziale wiekowym, gęsto zaludnionej tej części 1000-lecia, będą mogli pozwolić sobie na bezpieczne spacery w komfortowych warunkach i przyjemnym zielonym otoczeniu. Niniejsza Aleja będzie służyła mieszkańcom w celach rekreacyjnych jak również towarzyskich co pobudzi lokalną integrację mieszkańców. Miejsce nadaje się idealnie do takiego zastosowania z wielu przyczyn m.in. miejsce nie przylega do ruchliwych ulic, graniczy z dużym zielonym nasłonecznionym placem a z drugiej strony szpalerem drzew dającym w upalne dni upragniony cień. Za tą lokalizacją przemawia również gęstość i specyfika zaludnienia oraz generujące ruch ludzi w różnym wieku znajdujące się w pobliżu placówki publiczne tj szkoły, przedszkole, uczelnie, kościół.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wymiana nawierzchni 135 000 zł
2Nasadzenia roślinności (drzewa, krzewy)9 000 zł
3Mała architektura (ławki, kosze, stojaki rowerowe)16 000 zł
Łącznie: 160 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

25500

Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej