Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 298

298. "Wracamy do Formy"


Lokalizacja

Częstochowa ul. Krakowska 80 Stadion Victorii 1922 Częstochowa

Skrócony opis

Zajęcia treningowe dla młodzieży  od 15 do 21 lat  w oparciu o najnowsze metody szkoleniowe  zgodnie z Narodowym Modelem Gry Opracowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej. Ponadto turniej dla wszystkich  tzw. "Turniej Dzikich Drużyn Oldboyów 11 osob." na boiskach o murawach naturalnych. Projekt ma na celu wzrost jakości szkoleniowej młodych piłkarzy  oraz aktywizacje ruchową mieszkańców po COVID  

Opis zadania

Zajęcia treningowe dla młodzieży starszej od 15 do 21 lat  w oparciu o najnowsze metody szkoleniowe również z zastosowaniem sond analityki treningowej  zgodnie z Narodowym Modelem Gry Opracowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej. Szkolenia te mają być przeprowadzone przy zastosowaniu nowoczesnych założeń taktyczny z głównym naciskiem na tzw "rozumienie gry". Tego typu szkolenia pozwolą młodym adeptom podniesienie  poziomu sportowego. Każde zajęcia prowadzi trenr oraz co najmniej jeden asystent, treningi maja się odbywać w wymiarze nie mniejszym niż 3 razy w tygodniu min 1,5 h zajęć.
Drugim elementem powrotu społeczności lokalnej do formy jest aktywizacja ruchowa mieszkańców Starego Miasta poprzesz  organizacje  turnieju dla oldboyów  tzw. "Turniej Dzikich Drużyn Oldboyów ". Uczestnikami tego typu turnieju - meczów drużyn 11 osobowych  mają być r tzw weterani - oldboye grający w przeszłości w klubach z Częstochowy  z dzielnicy Stare Miasto. Turniej ten ma odbywać się na  boiskach o murawach naturalnych ze względu na najniższą ewentualna urazowość wracających do aktywności ruchowej po przerwie spowodowanej pandemią osób starszych . Reasumując projekt ma na celu wzrost jakości szkoleniowej młodych piłkarzy  oraz aktywizacje ruchową mieszkańców po COVID

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zajęcia szkoleniowe (3 trener UEFA plus 6 asystent ) 60 000 zł
2zakup urządzeń sportowych (w tym bramek) niezbędnych do realizacji zadania 10 000 zł
3organizacja turnieju15 000 zł
4opłata za korzystanie z programu do sond analityki treningowej ( abonament)2 500 zł
5Materiały promocyjne zadanie1 500 zł
Łącznie: 89 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Wartość zadania określona przez wnioskodawcę, zweryfikowana przez Wydział KPS: 65 000PLN zł wynagrodzenie trenerów; 10 000PLN zakup sprzętu i napojów; 15 000PLN organizacja turnieju, 2 5000PLN opłata za korzystanie z programu sond analityki treningowej; 1 500PLN inne koszty w tym druk materiałów promujących wydarzenie; łącznie: 94 000PLN