Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 306

306. Rozczytane Stare Miasto - zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie bibliotek w niezbędny sprzęt i meble


Lokalizacja

Filia nr 16 - ul. Krakowska 46/50
Filia nr 18 - ul. Nadrzeczna 46/48

Skrócony opis

Celem zadania jest  wzbogacenie Filii nr 16 i 18 o nowości wydawnicze, w tym również nowości dostosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami (np. tzw. „duże litery”, audiobooki) oraz doposażenie bibliotek w niezbędny do funkcjonowania sprzęt i brakujące meble.

Opis zadania

Od wielu lat biblioteki pełnią funkcje przyjaznego miejsca spotkań, lokalnego centrum aktywności i integracji. Są też jedynymi miejscami kultury w dzielnicy Stare Miasto przyciągającymi osoby w różnym wieku.
Filie nr 16 i 18 są instytucjami mocno zakorzenionymi w środowisku lokalnym i aktywnie w nim działającymi. Dzięki środkom pozyskanym z  poprzednich edycji  budżetu obywatelskiego w bibliotekach znacznie zwiększył się zakup nowości wydawniczych, zostały wymienione meble, częściowo odświeżone pomieszczenia, co sprawiło, że placówki stały się jeszcze bardziej przyjazne dla czytelników. Użytkownicy bibliotek wciąż zgłaszają potrzebę zakupu większej ilości nowości i popierają starania czynione w tym zakresie. Realizacja niniejszego projektu ma służyć dalszemu, lepszemu zaspokojeniu tych  potrzeb. Celem zadania jest zatem wzbogacenie placówek o nowości wydawnicze, w tym również nowości dostosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami (np. tzw. „duże litery”, audiobooki) oraz doposażenie bibliotek w niezbędny do funkcjonowania sprzęt i brakujące meble.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 16 10 000 zł
2Zakup doposażenia dla Filii nr 16 1 000 zł
3Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 1810 000 zł
4Zakup doposażenia i brakujących mebli dla Filii nr 1814 000 zł
Łącznie: 35 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.