Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 307

307. Budowa szykan drogowych na ulicy Kuronia i ulicy Karskiego.


Lokalizacja

Ulica Kuronia w Częstochowie, ulica Karskiego w Częstochowie.

Skrócony opis

Zadanie ma na celu uspokojeniu ruchu oraz poprawę bezpieczeństwa na drogach osiedlowych.

Opis zadania

Budowa szykan drogowych na ulicy Kuronia  i ulicy Karskiego  ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz wymuszenie na kierowcach zachowania szczególnej ostrożności. Budowa szykan drogowych uniemożliwi osiąganie dużych prędkości przez kierowców, a tym samym poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Szczegóły opis zadania: budowa trzech kompletów szykan drogowych na ulicy Kuronia oraz budowa jednego kompletu szykan drogowych na ulicy Karskiego (lokalizacja szykan drogowych na załączonej mapie).

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Opiniujemy pozytywnie.
Umiejscowienie szykan drogowych powinno spełniać wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.