Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 307

307. Budowa szykan drogowych na ulicy Kuronia i ulicy Karskiego.


Lokalizacja

Ulica Kuronia w Częstochowie, ulica Karskiego w Częstochowie.

Skrócony opis

Zadanie ma na celu uspokojeniu ruchu oraz poprawę bezpieczeństwa na drogach osiedlowych.

Opis zadania

Budowa szykan drogowych na ulicy Kuronia  i ulicy Karskiego  ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz wymuszenie na kierowcach zachowania szczególnej ostrożności. Budowa szykan drogowych uniemożliwi osiąganie dużych prędkości przez kierowców, a tym samym poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Szczegóły opis zadania: budowa trzech kompletów szykan drogowych na ulicy Kuronia oraz budowa jednego kompletu szykan drogowych na ulicy Karskiego (lokalizacja szykan drogowych na załączonej mapie).

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Opiniujemy pozytywnie.
Umiejscowienie szykan drogowych powinno spełniać wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.