Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 312

312. Książki i doposażenie dla bibliotek z dzielnicy Północ


Lokalizacja

Gombrowicza 15, Michałowskiego 20

Skrócony opis

Zakup książek i doposażenia dla bibliotek Filii 10 i 20.

Opis zadania

W naszej dzielnicy znajdują się dwie bezpłatne, ogólnodostępne Biblioteki.  Dobrze wiemy jak niezbędne są książki. Dzięki budżetowi obywatelskiemu możemy mieć dostęp do nowości wydawniczych, których obecnie w naszych bibliotekach brakuje.

Biblioteki publiczne są szansą dla wszystkich którzy mają niższe dochody, aby mogli bezpłatnie korzystać z książek i nie byli w tym względzie wykluczeni. Atrakcyjna oferta tych bibliotek może przyczynić się do zwiększonego poziomu czytelnictwa, kształtowania nawyków czytelniczych wśród dzieci i młodzieży i zwiększenia komfortu psychicznego. Jako osoba korzystająca z obydwu Filii wiem, że ich oferty wzajemnie się uzupełniają. Aby nasza dzielnica się rozwijała należy nadal inwestować w takie miejsca. W związku z tym wnioskuję o realizację projektu, który obejmowałby zakup nowości wydawniczych, zakup nowych mebli oraz  sprzętu komputerowo-multimedialnego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup książek Filia 1020 000 zł
2Zazkup książek Filia 2020 000 zł
3Doposażenie Filia 2049 000 zł
Łącznie: 89 000 zł

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.