Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 315

315. Ograniczenie przejazdu dla aut w Alei Brzozowej


Lokalizacja

Aleja Brzozowa - od ulicy Poleskiej (zarowno w strone ulicy Wroclawskiej jak i Okulickiego)

Skrócony opis

Wnioskuje o postawienie slupkow blokujacych wjazd do Alei Brzozowej od ulicy Poleskiej, zarowno w strone ulicy Wroclawskiej jak i Okulickiego, tak aby Aleja bylo tylko spacerowa/rowerowa. Slupki moga byc otwierane z dostepem dla strazy pozarnej i innych sluzb w razie potrzeby. Zarowno klinika jak i szeregowki maja inna droge dojazdowa wiec auta moga dojezdzac omijajac Aleja Brzozowa.

Opis zadania

Parkitka za Aleja Brzozowa w strone sanktuarium stala sie jednym wielkim blokowiskiem. Jako mieszkancy bardzo prosimy o zachowanie ostatniej oazy zieleni, ktora sluzy tysiacom mieszkancow. To tutaj wiekszosc okolicznych mieszkancow spaceruje i odpoczywa (osoby starsze, mlodziez, matki z dziecmi w wozkach, na rowerkach, rolkach, hulajnogach, osoby niepelnosprawne). Aleja Brzozowa od lat z zalozenia ma byc spacerowa, ale wydano zgode na usytuowanie kliniki na jednym koncu Alei, a teraz miasto wydalo zgode na wybudowanie szeregowek na drugim koncu (blizej Wroclawskiej) i zainstalowano brame wjazdowa. To oznaczac bedzie ciagly ruch aut mieszkancow nowopowstalych szeregowek, plus auta gosci, kurierow, taksowek.

Pragniemy spokoju i zachowania charakteru spacerowego Alei Brzozowej, chcemy czuc sie bezpiecznie wychodzac na spacer, bez koniecznosci ciaglego ogladania sie za siebie i schodzenia z drogi, bo jedzie kolejne auto, bez obawy, ze dziecko zostanie przypadkowo potracone podczas jazdy na rowerku czy spaceru. Cala pozostala czesc Alei Brzozowej od ulicy Wroclawskiej w strone sanktuarium nie ma nawet chodnika i tam ciagle musimy ogaldac sie za siebie, zeby nie zostac rozjechanym przez auta.

Wnioskuje o postawienie slupkow blokujacych wjazd do Alei Brzozowej od ulicy Poleskiej, zarowno w strone ulicy Wroclawskiej jak i Okulickiego, tak aby Aleja byla tylko spacerowa/rowerowa.
Slupki moga byc otwierane i dostep do tej opcji mialaby straz pozarna i inne sluzby miejskie w razie potrzeby. Zarowno klinika jak i szeregowki maja inna droge dojazdowa do posesji wiec auta do nich moga dojezdzac omijajac Aleja Brzozowa.
Koszt tego zadania jest minimalny, wystarczy po kilka slupkow w obu miejscach obecnie przejezdnych. W zeszlym roku mieszkancy przeglosowali zainstalowanie duzej liczby slupkow w Alei Brzozowej od ulicy Wroclawskiej w kierunku sanktuarium w celu ochrony drzew, wiec w tym wypadku koszt bedzie znaczaco nizszy (zalaczona mapka)

Pan Prezydent z duma prezentowal niedawno nowo dosadzone brzozy, ale jednoczesnie wladze miasta wydaja zgode na coraz wiekszy ruch aut w tym miejscu kiedy nie ma takiej koniecznosci, bo istnieje alternatywna droga dojazdowa dla aut do posesji usytuowanych przy Alei. Prosimy wiec o pomoc i zachowanie drzew oraz spokoju tego miejsca, ktore sluzy tysiacom mieszkancow. Zachecano nas do zamieszkania w tej dzielnicy miedzy innymi z uwagi na bliskosc i piekno Alei Brzozowej - zrobmy wiec wszystko, aby ja chronic i zachowac jej spacerowy charakter.

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Opiniujemy pozytywnie przedmiotowy wniosek.
Przed realizacją zadania konieczne uzgodnienia z BIR
Zastosować słupki blokujące elastyczne w celu zablokowania wjazdu na przedmiotowe wloty, jednakże mając na uwadze czynniki ewakuacyjne oraz przeciwpożarowe

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Ograniczenie przejazdu dla aut w Alei Brzozowej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.