Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 317

317. Zakup nowości wydawniczych i doposażenie Filii nr 24


Lokalizacja

ul. św. Rocha 250

Skrócony opis

Zadanie dotyczy zakupu nowości książkowych i doposażenia w niezbędny sprzęt Filii nr 24 Biblioteki Publicznej w Częstochowie.

Opis zadania

Zadanie dotyczy zakupu nowości książkowych oraz doposażenia biblioteki w niezbędny sprzęt (np. drukarka) dla Filii nr 24 Biblioteki Publicznej w Częstochowie. Filia znajduje się na terenie Grabówki (ul. św. Rocha 250) i obsługuje wszystkich mieszkańców dzielnicy, a nawet czytelników zamiejscowych. Dla mieszkańców jest jedną z ważniejszych bezpłatnych, ogólnodostępnych placówek kultury w okolicy. Głównym celem biblioteki jest stałe i systematyczne zwiększanie liczby księgozbioru poprzez zakup nowości dla dorosłych, literatury dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem kanonu lektur po wprowadzonej reformie szkolnictwa, a także uzupełnianie dotychczasowych serii wydawniczych. Realizacja zadania umożliwi zakup nowości wskazanych przez czytelników, co jest priorytetem w działalności biblioteki oraz książek z wielkimi literami, o które coraz częściej dopytują czytelnicy.  Uzupełniony o nowości ciekawy księgozbiór zachęci młode pokolenie i seniorów do rozwijających umysł form spędzania wolnego czasu. Projekt będzie służył zarówno obecnym, jak i przyszłym mieszkańcom dzielnicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zakup nowości czytelniczych3 000 zł
2doposażenie2 000 zł
Łącznie: 5 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach