Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 328

328. Rewitalizacja ul. Mielczarskiego w Częstochowie


Lokalizacja

ul. Mielczarskiego, 42-202 Częstochowa.

Skrócony opis

Działanie ma na celu wdrożenie elementów rewitalizacji społecznej i przestrzennej ul. Mielczarskiego w Częstochowie. Dawniej nazywana "ulicą cudów" główna bohaterka projektu mieści się na terenie Starego Miasta w Częstochowie. W roku 2021 udało się wdrożyć kilka zmian m.in. mural czy osadzone w roślinność donic przeniesionych w części z pl. Biegańskiego. Ulica zasługuje na nowe życie!

Opis zadania

W ramach działania pragniemy aby tzw. dawniej "ulica cudów", mogła dostać nowe życie, a co za tym idzie stać się atrakcyjniejsza dla mieszkańców Częstochowy. W ramach działań rewitalizacyjnych pragniemy zmienić oblicze ulicy Mielczarskiego, która od 2016 r. skutecznie, małymi krokami dostaje możliwość pokazania się z lepszej strony. Dzieje się to dzięki działaniom na tym terenie Klubokawiarni Alternatywa 21, zatrudniającej osoby z niepełnosprawnością, oraz okolicznych przedsiębiorców. Rewitalizacja ulicy Mielczarskiego w Dzielnicy Stare Miasto w Częstochowie to inicjatywa zmierzająca nie tylko do zmiany wizerunkowej tego miejsca, ale szczególnie do zaspakajania potrzeb mieszkańców miasta i gości w sferze kulturalnej, edukacyjnej i społecznej.
W ramach zadania planuje się stworzyć:
1. Drugą edycję Festiwalu Kultury Alternatywnej podczas którego powstanie przestrzeń do zaprezentowania twórczości alternatywnej, pokazania się wielu artystów, aktorów, muzyków.
2. Program ukwiecenia ulicy - kontynuacja nasadzeń roślin oraz zwiększenie liczby kwietnych donic przy ul. Mielczarskiego.
3. Przeprowadzenie gry terenowej – gry miejskiej o tematyce Starego Miasta, Getta częstochowskiego, czasów wojennych. Gra będzie atrakcją zarówno dla grup szkolnych, dzieci, młodzieży, rodzin czy seniorów. Dostosowana będzie do każdej grupy wiekowej.  
4. Organizowanie warsztatów artystycznych dla mieszkańców okolicy (teatralne, muzyczne, plastyczne, integracyjne).
Podjęcie wyżej wymienionych przedsięwzięć, doprowadzi do takiej rzeczywistości, w której ul. Mielczarskiego w Częstochowie nie byłaby jedynie smutnym łącznikiem między dworcami a centrum handlowym, a kolejną wizytówką miasta. Wszystkie ww. działania będą aktywizować mieszkańców ulicy, będą wpływać na ich tożsamość lokalną i aktywizację oraz wspólną integracje w sferze społecznej, co pozytywnie wpłynie na późniejsze wspólne dbanie o zrewitalizowane i odnowione miejsce. Dzięki realizacji zadań zaspokojone będę m.in potrzeby społeczne, kulturalne i integracyjne mieszkańców obszaru jak i gości odwiedzających ulicę.
Kolejnym etapem rewitalizacji mogłoby być (w latach kolejnych):
1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2. Stworzenie miejsc zieleni – placów i skwerów
3. Warsztaty przygotowujące do konkursu architektonicznego dot. przedmiotowego terenu
4. Zorganizowanie konkursu architektonicznego
5. Przekształcenie ulicy w ciąg pieszo-jezdny z elementami małej architektury
Strach przed przemieszczaniem się ulicą pieszo, negatywne nacechowanie stereotypami ulicy w latach poprzednich, spore problemy społeczne to kwestie, które uzasadniają potrzebę rewitalizacji. Projekt rewitalizacji ulicy Mielczarskiego przyczyni się do budowania pozytywnych warunków gospodarczych poprzez wzmocnienie atrakcyjności ulicy oraz organizacji różnego rodzaju wydarzeń społeczno-kulturalnych w obrębie ulicy. W ramach działań przestrzenno-infrastrukturalnych przewidujemy wystawienia donic z kwiatami wzdłuż ulicy Mielczarskiego. Rezultatami które zostaną osiągnięte po realizacji projektu to przede wszystkim zwiększona atrakcyjność ulicy oraz wzrost aktywności lokalnej na rzecz ul. Mielczarskiego.
Dokładny opis pomysłu stanowi załącznik do zgłaszanego zadania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Druga edycja Festiwalu Kultury Alternatywnej 300 000 zł
2Program ukwiecenia ulicy Mielczarskiego 10 000 zł
3Gra terenowa 10 000 zł
4Warsztaty dla mieszkańców (4 tematy x 6000 zł = 24000)24 000 zł
Łącznie: 344 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

25000

Uwaga CUK: "Do wyceny dokonanej przez wnioskodawcę należy doliczyć pominięty koszt zakupu elementów małej architektury jak: donice, ławki, kosze, stojaki rowerowe. Szacujemy na to dodatkowo min. 15 000 zł. Z uwagi na plany przekształcenia ulicy w ciąg pieszo jezdny można zaplanować nasadzenia kilku drzew w nawierzchni, koszt zakupu i posadzenia 1 drzewa to ok. 650 zł"
Uwaga Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. estetyki miasta: "Na etapie opracowania projekt zagospodarowania należy przedstawić Zespołowi ds Estetyki Miasta".
KPS zweryfikował wniosek pozytywnie.