Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 329

329. Naprawmy ciąg rowerowo-pieszy przy Jana Pawła II od Armii Krajowej do kładki przy Wałach Dwernickiego


Lokalizacja

Wzdłuż Jana Pawła II od Armii Krajowej do kładki przy Wałach Dwernickiego

Skrócony opis

Ciąg rowerowo-pieszy przy Jana Pawła II od Armii Krajowej do Wiaduktu w celu zapewnienia bezpieczeństwa poprzez oddzielenie pieszych od rowerzystów oraz sukcesywnie tworzenia spójnych ciągów rowerowych.

Opis zadania

Ciąg rowerowo-pieszy przy Jana Pawła II od Armii Krajowej do kładki przy Wałach Dwernickiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa poprzez oddzielenie pieszych od rowerzystów oraz sukcesywnie tworzenia spójnych ciągów rowerowych. Na schemacie na niebieskiego oznaczono ścieżkę rowerową, na żółto chodnik i na pomarańczo remont chodnika oraz likwidacje starego fragmentu ścieżki zygzakiem na czerwono. Rysunek przedstawia tylko poglądowo zadanie które może być modyfikowane w celu uzyskania optymalnego rozwiązania dla znajdującej się tam infrastruktury.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1ok. m. drogi rowerowej x240 320 zł x2 m. 153 000 zł
2Chodnik ok. 140 m. x320 zł x289 600 zł
3Remont chodnika 50 m x 270 x2 27 000 zł
4Likwidacja fragmentu10 000 zł
5Projekt i inne koszty20 000 zł
Łącznie: 299 600 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opiniujemy pozytywnie przedmiotowy wniosek.
Przed realizacją zadania konieczne uzgodnienia z BIR