Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 330

330. Nowoczesny sprzęt i pomoce stymulujące wszystkie sfery funkcjonowania dziecka w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 43.


Lokalizacja

ul. Bronisława Czecha 17

Skrócony opis

Nowoczesny sprzęt i pomoce, stwarzające warunki do zabaw swobodnych oraz odpoczynku, ze szczególnym naciskiem na przyrządy do usprawniania układów sensorycznych (w tym sprzęt i pomoce wspomagające rozwój ruchowy i sensoryczny do wykorzystania na placu przedszkolnym oraz wewnątrz budynku).  

Opis zadania

Inicjatywa wyposażenia w profesjonalny sprzęt i pomoce do usprawniania układów sensorycznych w Dzielnicy Północ w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 43 ma na celu wesprzeć wszystkich rodziców w rozwoju swoich dzieci. W ostatnich latach coraz więcej dzieci wykazuje nieharmonijny rozwój psychoruchowy, co związane jest z trudnościami w integrowaniu bodźców z otoczenia. Częściowo związane jest to z brakiem ruchu i spędzaniem dużej ilości czasu w domu przed telewizorem, smartfonem, komputerem. Wpływa to negatywnie na harmonijny rozwój i zaburza prawidłowy rozwój wszystkich procesów poznawczych.
Trudności w integrowaniu bodźców przekładają się na:
• nadwrażliwość lub zbyt małą wrażliwiść na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe
• zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności
• opóźniony rozwój psychoruchowy
• opóźniony rozwój mowy i jej zaburzenia
• przyjmowanie nieprawidłowej postawy ciała
• nadpobudliwość psychoruchową i trudności w koncentracji uwagi
• zaburzenia emocjonalne, obniżoną samoocenę
• nieprawidłowe napięcie mięśniowe
• trudności w opanowaniu podstaw nauki szkolnej
• niewłaściwe reakcje na bodźce
Większość ludzi nie docenia, jak ogromną wagę odgrywają w naszym życiu narządy zmysłów. Odbierane przez nie bodźce docierają do ośrodkowego układu nerwowego niosąc informacje o otaczającym nas świecie. Pozwalają poznawać go i uczyć się właściwego reagowania na cechy i wymagania środowiska, w którym żyjemy.
Sprzęty i pomoce, w które wyposażona byłaby przestrzeń MPI nr 43, mają za zadanie wspierać, pomagać w eliminowaniu wyżej wymienionych trudności. Pomoce do integracji sensorycznej można również wykorzystywać stymulując prawidłowy rozwój zdrowego dziecka.
Różnorodność produktów, jakie składają się na pomoce do integracji sensorycznej sprawia, że możliwe jest kompleksowe oddziaływanie terapeutyczne. Dobrym rozwiązaniem dla rodziców dzieci są gotowe zestawy do integracji sensorycznej, które powinny znaleźć się na wyposażeniu placówki. Zabawki i urządzenia o zróżnicowanej fakturze, kolorach, emitowanych dźwiękach umożliwią stymulację rozwoju percepcji każdego ze zmysłów. Naziemny i podwieszany sprzęt do integracji sensorycznej usprawnia małą i dużą motorykę, a zagospodarowanie placu zewnętrznego pobudzi ruch i wyobraźnię. Wszystkie pomoce do integracji sensorycznej zostały stworzone przez specjalistów w dziedzinie terapii Integracji Sensorycznej i posiadają atesty. Dlatego ich wykorzystanie w codziennych zabawach rehabilitacyjnych pozwala na uzyskanie pozytywnych efektów terapeutycznych.
Rodzice i dzieci nie mają dostępu do korzystania z profesjonalnego sprzętu i pomocy do usprawniania układów sensorycznych, a wiek przedszkolny i wczesnoszkolny jest najważniejszym okresem w rozwoju dzieci. Zapewnienie im możliwości zabawy, ruchu i stymulacji wielozmysłowej, pomoże w pełni wykorzystać ich potencjał i zapobiegnie w przyszłości wielu trudnościom.
Dzielnica Północ jest dzielnicą dużą, w której brakuje miejsca ogólnodostępnego, wyposażonego w profesjonalny sprzęt integrujący wszystkie zmysły i wpływający na harmonijny rozwój dziecka, ale także dostarczający nowej formy zabawy i integracji na świeżym powietrzu.
Pomoce będą dostępne dla dzieci z dzielnicy Północ, które nie mają możliwości korzystania z tego typu wsparcia. Program ma za zadanie zaspokoić w dzielnicy Północ potrzebę dostępności do profesjonalnego, nowoczesnego i w pełni bezpiecznego sprzętu wspomagającego harmonijny rozwój dzieci, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Sprzęt i pomoce wspomagające rozwój ruchowy i sensoryczny dzieci - wewnątrz budynku45 000 zł
2Sprzęt i pomoce wspomagające rozwój ruchowy i sensoryczny dzieci - na zewnątrz budynku137 000 zł
3Mata przerostowa gumowa na place zabaw i siłownie zewnętrzne41 000 zł
4Transport - Sprzęt i pomoce wspomagające rozwój ruchowy i sensoryczny dzieci - wewnątrz budynku700 zł
5Montaż - Sprzęt i pomoce wspomagające rozwój ruchowy i sensoryczny dzieci - wewnątrz budynku500 zł
6Montaż - Sprzęt i pomoce wspomagające rozwój ruchowy i sensoryczny dzieci - na zewnątrz budynku14 300 zł
7Transport - Sprzęt i pomoce wspomagające rozwój ruchowy i sensoryczny dzieci - na zewnątrz budynku
Łącznie: 238 500 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.

Załączniki