Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 332

332. Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie


Lokalizacja

ul. Olsztyńska 44, 42-202 Częstochowa

Skrócony opis

Nowoczesna technologia ma za zadanie wspierać rozwój poznawczy i fizyczny dzieci. W skład będą wchodzić monitory i dywany interaktywne, które będą wspierać wszystkich rodziców w dzielnicy w rozwoju swoich pociech. Tablica interaktywna przyciąga uwagę, sprzyja koncentracji, wyzwala chęć uczestniczenia w zajęciach, stymuluje rozwój we wszystkich obszarach rozwojowych dziecka.

Opis zadania

Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w przedszkolu w dzielnicy Zawodzie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie, ul. Olsztyńska 44 to inicjatywa, która będą wspierać wszystkich rodziców w rozwoju swoich pociech. W obecnej erze rozwoju technologicznego nie może być mowy o skutecznej edukacji bez wykorzystania nowoczesnych technologii. Dzięki wykorzystaniu interaktywnego sprzętu można pracować także z dziećmi z różnymi dysfunkcjami. Pakiety edukacyjne zawierają m.in. aplikacje do rewalidacji, rytmiki, muzykowania, motoryki, klasyfikowania, zabaw z literkami i cyframi, integracji sensorycznej a także wiele gier logicznych. Oprogramowanie jest specjalnie dopasowane aby wykorzystać interaktywność zestawów. Małe dzieci mają możliwość dotykania obrazów, reagowania na zmieniająca się rzeczywistość. To kształtuje spostrzegawczość, szybkość reakcji a także zachęca do aktywnego uczestniczenia w zajęciach, ponieważ jest wyjątkowo atrakcyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wszystko będzie dostępne dla dzieci z dzielnicy Zawodzie, które nie mają możliwości korzystania z tablicy interaktywnej w innych miejscach. Wiele dzieci nie uczęszcza do przedszkola, byłaby to jedyna szansa, na zapoznanie dzieci z nowymi technologiami, podczas zajęć otwartych dla społeczności. Jest to też szansa dla dzieci niepełnosprawnych, co zapobiega wykluczeniom społecznym i cyfrowym. Zajęcia takie byłyby także okazją do jeszcze większej integracji ze środowiskiem lokalnym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Monitor 65 cali wraz z komputerem OPS - 3 szt.18 500 zł
2Urządzenie interaktywne FlySky - 3 szt.28 000 zł
3Komputer OPSi3 +Win 10 Home +SSD7 200 zł
4System wideokonferencji - 1 szt.5 500 zł
5Komputer i3-1005G19 000 zł
6Wielofunkcyjne urządzenie drukujące6 000 zł
Łącznie: 74 200 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Postęp realizacji

Zadanie zrealizowane.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.

Załączniki

Dokumenty

kartaustalen332www.jpg