Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 341

341. Środa z seniorem w Dzielnicy Wyczerpy - Aniołów


Lokalizacja

ul. Kontkiewicza 2

Skrócony opis

Zadanie polega na zorganizowaniu cotygodniowych zajęć aktywizujących dla 30 seniorów z dzielnicy na terenie Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2

Opis zadania

Zadanie polega na zorganizowaniu cotygodniowych zajęć aktywizujących dla 30 seniorów z dzielnicy na terenie Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2. Obiekt ten dysponuje odpowiednią salą widowiskową z osobnym wejściem z zewnątrz, z toaletą, szatnią, co jest wygodne zarówno dla organizatorów zajęć, jak i dla placówki. Poza tym do dyspozycji uczestników byłby ogród, w którym będzie możliwość przeprowadzania zajęć plenerowych. Przewiduje się prowadzenie zajęć raz w tygodniu po 2 godziny. Oprócz zajęć tematycznych, spotkań okolicznościowych, wspólnego grillowania, zajęć muzycznych, plastycznych, z obsługi komputera i Internetu, planowane są rekreacyjne formy typu: gra w bule, kręgle, Nordic Walking itp. Poza tym będą zorganizowane 4 jednodniowe wycieczki.  W celu wsparcia seniorów zostaną tez zaproszeni specjaliści (psycholog, prawnik itp.), którzy pomogą rozwiązać trudne sytuacje uczestników zadania. Zakłada się organizację 40 dwugodzinnych spotkań (od lutego do grudnia) w godzinach popołudniowych oraz 4 wycieczek poza miasto. DPS nieodpłatnie użyczy wynajmu pomieszczeń i ogrodu do prowadzenia zajęć.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Promocja zadania1 000 zł
2Zatrudnienie animatora (80 godzin x 70 zł)5 600 zł
3Artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe w celu przygotowania bufetu kawowego4 000 zł
4Materiały do zajęć10 000 zł
5Spotkania ze specjalistami5 000 zł
6Organizacja wycieczek (autokar, ubezpieczenie, bilety wstępu, przewodnik, obsługa techniczna, obiad, woda mineralna itp.)20 000 zł
Łącznie: 45 600 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł

Ocena pozytywna Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator będzie zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.