Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 343

343. Zajęcia Nordic Walking na ścieżkach Dzielnicy


Lokalizacja

Kontkiewicza

Skrócony opis

Zadanie zakłada organizację treningów Nordic Walking od kwietnia do października, raz w tygodniu na terenie Dzielnicy Wyczerpy – Aniołów.

Opis zadania

Zadanie zakłada organizację treningów Nordic Walking od kwietnia do października, raz w tygodniu na terenie Dzielnicy Wyczerpy – Aniołów. Zajęcia będą prowadzili wykwalifikowani instruktorzy. Dla osób, które zaczynają przygodę z kijami będzie możliwość wypożyczenia sprzętu, aby mogli sprawdzić, czy ta forma rekreacji Im się spodoba. Oprócz treningów w Dzielnicy będą zorganizowane dla uczestników cztery wyjazdy autokarem na Jurę Krakowsko – Częstochowską w okresie wakacyjnym, zakończone wspólnym grillowaniem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Promocja zadania1 000 zł
2Wynagrodzenie instruktora (30 spotkań x 1,5 godziny)3 600 zł
3Organizacja 4 wyjazdów (instruktorzy, autokar, artykuły na grilla)8 920 zł
4Koszty administracyjne (koordynator, księgowość)4 200 zł
Łącznie: 17 720 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wartość zadania podana przez wnioskodawcę zweryfikowana przez Wydział KPS (1,5 godz. zajęć x 150PLN x 30 godz. wynagrodzenie instruktora = 4 500PLN, organizacja 4 wyjazdów x 2 250PLN = 9 000PLN, koszty administracyjne 4 200PLN, zakup kijów do wypożyczenia uczestnikom 15 x 100PLN = 1 500PLN, inne koszty, w tym promocja zadania itp. 1 000PLN, łącznie 20 200PLN)