Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 349

349. Nowe książki i doposażenie dla Filii nr 8


Lokalizacja

Ul. Księżycowa 2

Skrócony opis

Projekt ma na celu wzbogacenie księgozbioru biblioteki o nowości wydawnicze, audiobooki oraz zakup niezbędnego sprzętu.

Opis zadania

Filia nr 8 Biblioteki Publicznej w Częstochowie to instytucja świadcząca bezpłatne usługi użytkownikom. Z naszej oferty kulturalno-oświatowej korzystają dzieci, dorośli, ale także osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Zależy mi na tym, aby biblioteka ciągle się rozwijała, by przyciągała swoją ofertą nowych użytkowników. Celem niniejszego zadania jest zakup nowości książkowych i audiobooków oraz dokupienie niezbędnego sprzętu. Realizacja tych planów wpłynie znacząco na zaspokojenie potrzeb naszych czytelników,

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup książek i audiobooków20 000 zł
2Doposażenie5 000 zł
Łącznie: 25 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.