Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 353

353. Kwietna łąka przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 23 im. J.Korczaka w Częstochowie- hortiterapia


Lokalizacja

ul Legionów 54, 42-202 Częstochowa

Skrócony opis

Projekt ma na celu stworzenie łąki kwietnej na terenie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 23, dzięki czemu nudny trawnik zamieni się w różnokolorowy kobierzec. Jego przygotowanie i utrzymania będzie dla uczniów doskonałą formą edukacji przyrodniczej,terapii oraz wypoczynku. Łąka kwietna poprawi estetykę otoczenia Szkoły zachwycając kolorami i zapachem oraz ograniczy działanie smogu w tej części miasta.

Opis zadania

Łąki kwietne to przyjazna środowisku alternatywa dla uciążliwych i kosztownych trawników. Są łatwe w utrzymaniu i mało wymagające, dlatego oszczędzają czas, pieniądze i zasoby. Wspierają dziką przyrodę – dzięki bogactwu i różnorodności stanowią miejsce do życia dla pożytecznych owadów i innych małych zwierząt.
Gatunki tworzące miejskie łąki charakteryzują się m.in. łodygami i blaszkami liściowymi pokrytymi włoskami czy woskiem, co umożliwia akumulację pyłów komunikacyjnych. Wysokie i zwarte łąki zapobiegają także efektowi wysp ciepła.
Łąki kwietne wzbogacają ubogi ekosystem miejski, stanowiąc tętniące życiem wyspy bioróżnorodności. Dają pożywienie i schronienie dla pożytecznych owadów - pszczół, motyli, trzmieli, a także ptaków i małych ssaków.
Łąki kwietne działają kojąco na ludzi – człowiek najlepiej wypoczywa wśród natury. Kwiaty i praca z nimi wpływa pozytywnie na samopoczucie, ma także działanie terapeutyczne - hortiterapia leczy i wspomaga proces rehabilitacji.
Z łąki będą mogli korzystać uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 23 oraz wychowankowie sąsiadujących placówek.
Dodatkowo w pobliżu łąki kwietnej zostanie zamontowana tablica informacyjna prezentująca najważniejsze gatunki roślin na niej obecne i wyjaśniająca jej przeznaczenie, co podniesie walor edukacyjny przedsięwzięcia oraz zachęci do tworzenia łąk kwietnych w innych przestrzeniach.
Projekt umożliwia poznanie wielu gatunków rodzimych roślin i kwiatów, gdyż łąka kwietna to najbardziej różnorodne zbiorowisko roślinne, w przeciwieństwie do miejskich trawników. Dzięki zabiegowi podsiewu poprawi się estetyka otoczenia, a dzięki obecności miododajnych roślin kwitnących stanie się miejscem do życia dla dzikich owadów zapylających.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Założenie łąki kwietnej o powierzchni 500m2 (zakup nasion + przygotowanie terenu: zdjęcie darni, głęboka orka, dowóz ziemi, rozplantowanie ziemi).10 000 zł
2Wykonanie i umieszczenie tabliczki informacyjnej. 500 zł
3Wykonanie i umieszczenie domku/ów dla owadów.200 zł
Łącznie: 10 700 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

250,00 zł.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.