Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 355

355. BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY


Lokalizacja

KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 2A
42-224 CZĘSTOCHOWA

Skrócony opis

Prace remontowe zakładają usunięcie starej, zniszczonej nawierzchni (płyt chodnikowych), przygotowanie podłoża i wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z krawężnikami.

Opis zadania

Wymiana nawierzchni przed budynkiem szkoły - wejście główne od strony Promenady oraz dojście do segmentu, w którym znajduje się przedszkole zapewni bezpieczeństwo dzieciom i ich opiekunom oraz klientom szkoły. Obecny stan nawierzchni zagraża bezpieczeństwu. Z dojścia do przedszkola nie mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Bardzo często dochodzi do kontuzji stóp, skręcenia kostek.
Położenie kostki brukowej betonowej oraz krawężników wyeliminuje bądź ograniczy wypadki, ułatwi bezpieczne poruszanie oraz korzystnie wpłynie na estetykę otoczenia szkoły.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Usunięcie starej nawierzchni8 000 zł
2Przygotowanie podłoża i wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami89 000 zł
Łącznie: 97 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.