Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 360

360. Rewitalizacja Placu Pamięci Narodowej


Lokalizacja

Plac Pamięci Narodowej

Skrócony opis

Zadanie polega na odmówieniu Placu Pamięci Narodowej poprzez usunięcie wyrastających z między płyt chodnikowych  chwastów oraz zrobienie dwóch lub trzech rzędów krzewów emiejsce istniejącej kostki, a także postawieniu kilku donic z kwiatami

Opis zadania

Na chwile obecną plac Pamięci Narodowej pełni raczej funkcje skateparku niż placu jakiejś zadumy

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

10000

W przypadku realizacji przebudowy płyty, konieczna będzie zgoda autora projektu pomnika, ponieważ całe zagospodarowanie jest projektem autorskim rzeźbiarza W. Kućmy. Projekt zagospodarowania będzie podlegał również uzgodnieniu przez Zespół ds Estetyki Miasta.