Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 362

362. Biblioteki dla Rakowa


Lokalizacja

Filia nr 7 - Al. Pokoju 15/17; Filia nr 13 - ul. J. Mireckiego 28

Skrócony opis

Wzbogacenie zbiorów Filii Nr 7 oraz Filii nr 13 Biblioteki Publicznej w Częstochowie poprzez zakup nowych książek, audiobooków, gier planszowych oraz komiksów.

Opis zadania

Mieszkańcy dzielnicy Raków mogą obecnie korzystać z usług dwóch filii Biblioteki Publicznej w Częstochowie: nr 7 mieszczącej się przy al. Pokoju oraz nr 13 przy ul. Mireckiego. Obie placówki od lat są miejscem spotkań dla lokalnej społeczności. Zaspokajają potrzeby czytelnicze oraz rozrywkowe mieszkańców dzięki bogatej ofercie kulturalnej i niezwykle zróżnicowanym zbiorom. Biblioteki oferują swoim użytkownikom nie tylko książki, ale również audiobooki, gry planszowe oraz komiksy. Umożliwili to sami mieszkańcy Częstochowy, głosując na projekty dotyczące tych filii w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego.
Obie placówki nadal potrzebują regularnych zakupów nowości wydawniczych, żeby utrzymać obecne standardy obsługi, a także wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w zakresie dostępności do ciekawych i poszukiwanych zbiorów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup nowości książkowych dla Filii Nr 715 000 zł
2Zakup audiobooków dla Filii Nr 75 000 zł
3Zakup nowości książkowych dla Filii Nr 1325 000 zł
4Zakup gier planszowych dla Filii nr 135 000 zł
Łącznie: 50 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.