Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 365

365. TABLICA PRZYRODNICZA


Lokalizacja

Brzezińska 98 zawrotka ul. Brzezińskiej

Skrócony opis

Błeszno posiada wiele terenów zielonych na których występują chronione rośliny i zwierzęta. Kiedy Mieszkańcy spacerują po tych terenach często nawet nie wiedzą jaka różnorodność przyrody tam występuje. Wnioskuję o postawienie tablicy informującej o przyrodzie występującej na Łąkach Błeszeńskich.

Opis zadania

Przybliżenie Mieszkańcom skarbów przyrody i edukacja przyrodnicza. Działanie na rzecz ochrony środowiska.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

1000

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane z oszczędności.