Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 371

371. Utwardzenie drobnym kruszywem odcinka ulicy Koniecpolskiej


Lokalizacja

Ulica Koniecpolska między ulicami Skierniewicką a Białowieską

Skrócony opis

Zadanie dotyczy ulicy Koniecpolskiej na odcinku od Skierniewickiej do Białowieskiej. Utwardzenie miałoby polegać na wykorytowaniu i wysypaniu drobnym kruszywem. Taka zmiana polepszy infrastrukturę i ułatwi komfort poruszania się obecnym i przyszłym mieszkańcom.

Opis zadania

Zadanie miałoby polegać na wyrównaniu, wykorytowaniu i wysypaniu grubym a następnie drobnym kruszywem odcinka ulicy Koniecpolskiej od Skierniewickiej do Białowieskiej. Wspomniane ulice Skierniewicka i Białowieska zyskały nowe asfaltowe nawierzchnie a ulica Koniecpolska, która łączy je ze sobą nigdy nie była w jakikolwiek sposób utwardzana a mogłaby być łącznikiem tych dwóch ulic. Zadanie ma na celu poprawę infrastruktury oraz ułatwienie poruszania się obecnym mieszkańcom oraz przyszłym, którzy wybrali tą część Lisińca na budowę domów, które są już w zaawansowanym etapie. Mieszkańcy, którzy je budują muszą robić służebności od ulicy Dobrzyńskiej, ponieważ nie można uzyskać pozwoleń na budowę, przez zły stan ulicy Koniecpolskiej. Skoro ludzie wybierają zasiedlenie a inni już tutaj mieszkają to powinni mieć choć minimalny komfort dojścia bądź dojechania do własnego domu. Miasto chciałoby aby młodzi mieszkańcy rozwijali i zamieszkiwali Częstochowę ale bez takich inwestycji jest to trudne do wykonania. Inwestycja ta, nie byłaby kolosalnie droga, ponieważ jest to krótki odcinek drogi i miałby polegać tylko na utwardzeniu kruszywem. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku, bo wykonanie tego zadania bardzo ułatwiłoby nam jako mieszkańcom życie codzienne.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Szerokość pasa drogowego pozwala na utwardzenie drogi tylko na szerokości 3 m.