Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 378

378. Budowa boiska wielofunkcyjnego na Rakowie


Lokalizacja

Częstochowa, ul Limanowskiego 83

Skrócony opis

Budowa boiska wielofunkcyjnego na Rakowie, ma szanse na stworzenie w tej dzielnicy miejsca, gdzie można będzie rozgrywać zawody sportowe zespołów amatorskich i zespołów nie zrzeszonych we współzawodnictwie klasyfikowanym z udziałem publiczności również tej z ograniczeniami w funkcjonowaniu.

Opis zadania

W dzielnicy Raków znajduje się kilka placówek ukierunkowanych na opiekę nad dziećmi i młodzieżą: Dom Kultury, Miejski Basen, Bursa Miejska, SP nr 7, SP nr 20, VI LO, LO SMS Raków, Zespół Szkół im Bolesława Prusa i dlatego istnieje potrzeba stworzenia wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią do 9 osobowej piłki. Powstanie boiska będzie wiązało się ze stworzeniem niewielkich trybun dla publiczności, oświetlenia, nagłośnienia oraz zaplecza sanitarnego. Dzięki temu będzie możliwość rozgrywania różnych zawodów i turniejów sportowych przy udziale publiczności. W okolicy nie ma takiego miejsca, które pozwoliłoby na trenowanie oraz rozgrywanie zawodów sportowych z udziałem publiczności. W pobliżu jest co prawda obiekt sportowy RKS Raków, ale dostęp dla mieszkańców miasta jest ograniczony. Mogą na nim trenować tyko zawodnicy klubu bądź Akademii oraz zespołów zrzeszonych we współzawodnictwie klasyfikowanym. Na terenie MOSiR przy ul. Limanowskiego 83 powstałby taki obiekt, który będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta, również dla tych o ograniczonych możliwościach funkcjonowania wynikających z niepełnosprawności fizycznej. Projektodawca przewiduje zamontowanie windy krzesełkowej lub platformy ruchomej, aby umożliwić również osobom niepełnosprawnym fizycznie w pełni korzystać z obiektu. Projekt będzie spełniał zasady uniwersalnego projektowania (art.6 ustawy dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej. Obiekt będzie zarządzany przez zarządcę nieruchomości, ponadto zostanie wyznaczona osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo, opiekę i odpowiednie gospodarowanie dostępem do obiektu. Każdy zgłaszający się użytkownik będzie mógł bezpłatnie korzystać z obiektu w godzinach przewidzianych grafikiem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Budowa boiska wraz z projektem i oświetleniem, zapleczem multimedialnym1 080 000 zł
2zakup trenażerów i zaplecza multimedialnego na potrzeby projektu70 000 zł
3projekt na potrzeby budowy boiska z oświetleniem i zapleczem multimedialnym20 000 zł
4inne13 000 zł
Łącznie: 1 183 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

50000PLN

Wartość zadania podana przez wnioskodawcę zweryfikowana przez Wydział IZ