Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 379

379. Rewitalizacja sali gimnastycznej wraz z sanitariatami w VI LO


Lokalizacja

ul. Łukasińskiego 40

Skrócony opis

Rewitalizacja sali gimnastycznej  przy VI LO

Opis zadania

Projekt zakłada remont sali gimnastycznej wraz z przyległymi szatniami i sanitariatami. Sala gimnastyczna w VI LO swoje czasy świetności ma już dawno za sobą. Trzeba dokonać jej rewitalizacji ,aby mieszkańcy dzielnicy Rakowa mogli  w pełni korzystać z bazy sportowej Częstochowy w dzielnicy Raków W ramach niezbędnych prac zostanie przeprowadzone: odgrzybianie sali, malowanie parkietu wraz z niezbędnymi naprawami, naprawa i malowanie ścian, naprawa oraz remont sanitariatów i pomieszczeń służących za szatnię przy sali gimnastycznej, zakup szafek na rzeczy osobiste mieszkańców korzystających z sali gimnastycznej oraz urządzeń do treningu motorycznego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Remont sali gimnastycznej wraz z sanitariatami i szatniami.464 410 zł
2inne2 000 zł
Łącznie: 466 410 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł.

Formularz spełnia kryteria weryfikacji.