Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 380

380. Poprawa stanu bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych Krakowska 80


Lokalizacja

Krakowska 80

Skrócony opis

W ramach realizacji projektu wymagana naprawa nawierzchni ciągów pieszych ( chodniki ) na powierzchni około 260m2.Ponadto na ulicy Krakowska 80 wzdłuż Elanexu zostanie zainstalowane oświetlenie uliczne na długości 200 m 

Opis zadania

W ramach realizacji projektu wymagana naprawa nawierzchni ciągów pieszych ( chodniki ) na powierzchni około 260m2.Remontowi  podlegać będa chodniki przy bloku Krakowska 80 Blok 4 i 10 oraz naprawa dziur na chodniku wzdłuż Elanexu. Ponadto na ulicy Krakowska 80 wzdłuż Elanexu zostanie zainstalowane oświetlenie uliczne na długości 200 m.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Oświetlenie 200 m56 200 zł
2Remont chodnika 250 m267 500 zł
Łącznie: 123 700 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5 750

Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Krakowskiej wzdłuż Elanexu wymaga wykonania pełnej dokumentacji technicznej oraz uzyskania pozwolenia na budowę.
Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji oraz budowy oświetlenia wnioskowanego odcinka wynosi: 64 300,00 zł brutto.
Szacunkowy koszt remontu ciągu pieszego 70 200,00 zł brutto
Jednocześnie informujemy, że droga na działce 1/46 obręb 237 jest drogą wewnętrzną nie będącą w zarządzie MZD, który zarządza drogami publicznymi. Zarządcą tego terenu jest ZGM-TBS w Częstochowie Sp. z o.o.