Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 387

387. Nawierzchnia asfaltowa na Seifrieda


Lokalizacja

ulica Seifrieda na całej długości

Skrócony opis

Gruntowa nawierzchnia ulicy Seifrieda wymaga wyasfaltowania. Jest to ostatnia uliczka w tej części dzielnicy, która nie posiada nawierzchni asfaltowej. Stanowi to duża uciążliwość dla jej mieszkańców. Prosimy o głosy!

Opis zadania

Zadanie ma polegać na położeniu asfaltu na tej krótkiej, ślepej uliczce.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Położenie nawierzchni100 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Nie ma kosztów utrzymania przez 5lat, ponieważ zadanie jest objęte gwarancją należytego wykonania