Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 388

388. Komfortowy spacer wałami nad Wartę


Lokalizacja

wały nad kanałem burzowym na wysokości ul. Norwida w kierunku Warty

Skrócony opis

Spacerowe tereny dzielnicy to przede wszystkim obszary położone nad Wartą. Nie można zrewitalizować ścieżek wzdłuż rzeki, ale można uprzyjemnić dojście do niej po wałach nad kanałem burzowym, czyli od Norwida do starorzecza. W tej chwili ścieżki są wysypane kamieniami, co utrudnia spacery z wózkami czy przejazdy rowerem. Można wyłożyć nawierzchnię np. kostką.

Opis zadania

Spacerowe tereny dzielnicy to przede wszystkim obszary położone nad Wartą. Nie można zrewitalizować ścieżek wzdłuż rzeki, ale można uprzyjemnić dojście do niej po wałach nad kanałem burzowym, czyli od Norwida do starorzecza. W tej chwili ścieżki są wysypane kamieniami, co utrudnia spacery z wózkami czy przejazdy rowerem. Można wyłożyć nawierzchnię np. kostką.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ułożenie nawierzchni100 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Poniżej orientacyjne koszty wykonania 1000m2 utwardzenia.
Do wykonania proponujemy wykorzystać płyty ażurowe 40x60cm, aby powierzchnia była wodoprzepuszczalna.


Materiał Grubość warstwy Cena rynkowa Potrzebna ilość materiału Koszt
Płyty 40 × 60 cm 10 cm 25 zł/szt. 1800 szt. 45000 zł
Żwir dekoracyjny wypełnienie otworów w płytach 200 zł/t 45 t  9000 zł
Piasek 5 cm 50 zł/t 60 t  3000 zł
Tłuczeń 25 cm 70 zł/t 140 t  9800 zł
Geowłóknina - 250 zł/rolkę 1,5 × 50 m  1 rolka - 75 m2 3250 zł
Łącznie 70050 zl