Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 393

393. Budowa oświetlenia fragmentu ul. Skalnej (od ul. Prędziszów do ul. Hektarowej)


Lokalizacja

Skalna

Skrócony opis

Wnioskowane zadanie dotyczy budowy linii oświetlenia wzdłuż ul. Skalnej, na odcinku od ul. Prędziszów do ul. Hektarowej. Pierwszym etapem prac będzie wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia, a następnie realizacja - budowa linii oświetlenia tj. montaż szafy sterowniczej, linii kablowej, słupów i opraw.

Opis zadania

Wnioskowane zadanie dotyczy budowy linii oświetlenia wzdłuż ul. Skalnej, na odcinku od ul. Prędziszów do ul. Hektarowej. Pierwszym etapem prac będzie wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia, a następnie realizacja - budowa linii oświetlenia tj. montaż szafy sterowniczej, linii kablowej, słupów i opraw.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Dokumentacja techniczna21 zł
2Realizacja (koszty szafy sterowniczej, linii kablowej, słupów i opraw)121 zł
Łącznie: 142 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

25000 zł

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.