Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 408

408. Ławeczka Czesława Niemena na Promenadzie im. Czesława Niemena


Lokalizacja

Promenada im. Czesława Niemena, po stronie Dzielnicy Północ

Skrócony opis

Promenada im. Czesława Niemena bez ławeczki Czesława Niemena? Oj nie!
Ławeczka powinna znajdować się na wysokości bloku Gombrowicza 1, w najbliższym sąsiedztwie Amfiteatru. Dlaczego tam? Ponieważ to najbardziej rozśpiewana cześć promenady.

Opis zadania

Promenada im. Czesława Niemena bez ławeczki Czesława Niemena? Oj nie! Ławeczka powinna znajdować się na wysokości bloku Gombrowicza 1 (północna strona promenady), w najbliższym sąsiedztwie Amfiteatru. Dlaczego tam? Ponieważ to najbardziej rozśpiewana cześć promenady.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1ZAMÓWIENIE I MONTAŻ ŁAWECZKI80 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak

Ewentualny projekt ławeczki oraz projekt zagospodarowania terenu należy przedstawić do akceptacji Zespołu ds Estetyki Miasta.
Wniosek został zweryfikowany pozytywnie.