Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 410

410. Udrożnienie i poszerzenie wejścia do Lasu Aniołowskiego od strony ulicy Geodetów


Lokalizacja

Wejścia do Lasu Aniołowskiego od strony ulicy Geodetów

Skrócony opis

Udrożnienie i poszerzenie wejścia do Lasu Aniołowskiego od strony ulicy Geodetów oraz osi centralnej ścieżki. Wskazane wejście jest jedynym, zlokalizowanym w zachodniej części Lasu Aniołowskiego. Obecnie jest zarośnięte samosiejkami, co uniemożliwia swobodne dostanie się do środka lasku spacerowiczom, osobom uprawiającym sporty oraz w przypadku np. wystąpienia pożaru dojazdu odpowiednim służbom.

Opis zadania

Udrożnienie i poszerzenie wejścia do Lasu Aniołowskiego od strony ulicy Geodetów oraz osi centralnej ścieżki. Wskazane wejście jest jedynym, zlokalizowanym w zachodniej części Lasu Aniołowskiego. Obecnie jest zarośnięte samosiejkami, co uniemożliwia swobodne dostanie się do środka lasku spacerowiczom, osobom uprawiającym sporty oraz w przypadku np. wystąpienia pożaru dojazdu odpowiednim służbom.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wykarczowanie samosiejek i wyrównanie terenu w wyznaczonum terenie10 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2500

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.