Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 413

413. Aktywna Północ - Treningi Nordic Walking dla początkujących w Lesie Aniołowskim


Lokalizacja

Okolice Lasu Aniołowskiego i Promenady

Skrócony opis

Cykliczne zajęcia Nordic Walking odbywające się w Lesie Aniołowskim pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

Opis zadania

Cykliczne zajęcia Nordic Walking odbywające się w Lesie Aniołowskim pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wynagrodzenie dla instruktorów10 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wartość zadania podana przez wnioskodawcę zweryfikowana przez Wydział KPS (1 godz. zajęć x 150PLN x 60 godz. wynagrodzenie instruktora = 9 000PLN + inne koszty, w tym promocja zadania itp.. 1 000PLN, łącznie 10 000PLN)