Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 414

414. Aktywna Północ - Plenerowe zajęcia Jogi dla początkujących w okolicach Lasu Aniołowskiego


Lokalizacja

Łąka pomiędzy Blokiem Kukuczki 24, Lasem Aniołowskim, Promenadą i terenem Szkoły Podstawowej nr 54 ew. polana w Lesie Aniołowskim

Skrócony opis

Cykliczne, plenerowe zajęcia Jogi dla początkujących w okolicach Lasu Aniołowskiego

Opis zadania

Cykliczne, plenerowe zajęcia Jogi dla początkujących w okolicach Lasu Aniołowskiego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wynagrodzenie dla instruktorów8 500 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wartość zadania podana przez wnioskodawcę zweryfikowana przez Wydział KPS (1 godz. zajęć x 150PLN x 60 godz. wynagrodzenie instruktora = 9 000PLN + inne koszty, w tym promocja zadania itp. 1 000PLN, łącznie 10 000PLN)